Επικοινωνία

Για οποιονδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω του προγράμματος “Ricochet”. Η ID μας είναι: ricochet:oanwsgpvulckodtb. Μόνο μυνήματα απλού κειμένου θα γίνουν αποδεκτά, κανένας σύνδεσμος δεν θα πατηθεί οπότε μην προσπαθήσετε.